Referencie

STK Biskupice s.r.o

Pre spoločnosť STK Biskupice sme vypracovali registračný systém na evidenciu STK a EK kontrol.

Deak food s.r.o.

Správa LAN siete, evidencia kamerových záznamov došlého tovaru, monitoring teplôt mrazničiek