Stalo sa aj Vám že ste dostali reklamáciu kde chýbal požadovaný tovar ? S naším systémom si môžete spätne pozrieť obsah zásielky ako bol zabalený a či obsahoval správne položky s objednávky. Netreba hodiny pozerať kamerové záznamy ale si vyberiete danú zásielku. Máme vytvorený systém pre pre e-shop veľkosklady a pod. Jednoduché a intuitívne vyhľadávanie zásielok podľa čísla zásielky alebo dodacieho listu. Neváhajte nás kontaktovať.